Dojo Sound
01 Jan 1970 | Dojo Müzikleri

WJJF Kulüp & Dojo Üyelik

İstanbul Dojo, WJJF Ülke Temsilciliğini almasına paralel olarak, WJJF temsilciliği vermek için çalışmalarını başlatmıştır.

WJJF  Kulüp&Dojo Üyeliği Nedir ?

Temsilci dojo/kulüp üyelik sisteminin amacı, Türkiye genelindeki Ju-Jitsu severleri aynı çatı altında toplayarak güç birliği yapmak, Türkiye’de kaliteli Ju-Jitsu gelişimini yaymak ve geliştirmektir. Temsilci dojo/kulüp eğitmenleri,  İstanbul Dojo tarafından düzenlencek haftalık eğitimlere katılmaya azami gayret sarf etmeli ve dojosunda Ju-Jitsu dersi açmalıdır. Gerek İstanbul il sınırları içindeki, gerekse İl dışından temsilcilik alacak dojo/kulüpleri, İstanbul Dojo’da hemen her ay düzenlenen/düzenlenecek olan Shihan Yavor Dyankov seminerlerine katılımı zorunludur. Üyelik şartlarına bağlı olarak, 6 Ay-12 Ay içerisinde  5 kez’den az olmamak üzere bu seminerlere katılan üyelere, uluslararası eğitmenlik belgeleri ve uluslararası dojo/kulüp kayıtları gerçekleştirilecektir.

Temsilcilik almada, WJJF’e ödenecek belge bedelleri (DAN belgesi, Eğitmenlik Belgesi ve Kulüp Üyelik Belgesi) haricinde, WJJF Ülke Temsilcisi İstanbul Dojo kendi adına herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Temsilcilik Şartları 

  • Herhangi bir Dövüş sanatları branşında, en az 2.Dan seviyesi ve 1.Kademe eğitmenlik belgelerine sahip  hoca ve en az 50m2 minder alanı bulunmalı

•      Ju-Jitsu Dersi açılmalı

  • İster il sınırları içinde isterse dışında olsun, senede en az 5 kez ShihanSeminerlerine katılmalı (Shihan Yavor Dyankov Seminerlerine  1 Gün veya 2 Gün olarak katılınabilir: 1 Gün,2 saat: 50 TL veya 2 Gün 4 Saat: 100 TL)

•    İstanbul il sınırları içinde ise, İstanbul Dojo’da C.tesi günleri düzenlenecek Master Class eğitimlerine katılmalı (Aylık üye olarak: 100 TL/Ay) veya İstanbul Dojo Yetkili eğitmenleriyle anlaşma yaparak kendi dojosunda haftada bir gün(Haftalık 1 gün için 100 TL) grubuyla birlikte ders almalıdır.

  • İstanbul İl Sınırları dışında ise, önceden seminer takvimi oluşturarak, 6 Ay içerisinde en az 1 kez Yavor Dyankov ve Ülke Temsilcisi davetli seminer düzenlemeli, bundan ayrı olarakta yine 6 Ay içerisinde 1 kez Ülke temsilcisi davetli  seminer düzenlemelidir. Böylelikle 6 Ay içerisinde en az 2 kez seminer düzenleyecektir.

•    Kyu sınavlarında, WJJF onaylı Eğitmen olma yada bulundurma şartı vardır. Temsilci kulüp eğitmeni, WJJF onaylı belgelerini alana kadar Kyu sınavlarını kendi yapamaz, aldıktan sonra yapabilir

  • Bir temsilci, WJJF onaylı Dan belgesi, eğitmenlik belgesini ve kulüp üyeliği belgesini aldıktan sonra, herhangi bir seminere ve/veya İstanbuldojo eğitimlerine katılım zorunluluğu yoktur. WJJF İstanbul Dojo’ya bağlı yetkili temsilci olarak faaliyetlerini kendisi sürüdürür.

Temsilcilik Hakları:

• WJJF İstanbul Dojo Logo kullanım hakkı (Kyu diplomalarında, Gi’lerde ve her türlü reklam içerikli çalışmalarda WJJF İstanbul Dojo Logosu kullanımı zorunludur.)

• Okul kurulumunda ve ilerlemesinde danışmanlık

• Sosyal Medya / Reklam desteği

• Önceden haber vermek şartıyla, Temsilci okul hocası istediği zaman herhangi bir WJJF İstanbul Dojo okulunu ücretsiz ziyaret ve antrenman hakkı

• WJJF İstanbul Dojo Web sayfasında temsilci haritasında yer alma hakkı