Dojo Sound
01 Jan 1970 | Dojo Müzikleri

Ju-Jitsu

JU-JITSU HAKKINDA

Ju-Jitsu Japon geleneksel savaş sanatlarının atası olarak kabul edilmektedir. Japonya’da en  çok tanınan, bir kısmı günümüzdede varlığını sürdüren, 70’den fazla Ryu’nun hemen hepsi Ju-Jitsu ile ya doğrudan ya da dolaylı olarak bağıntılıdır.  Ju-Jitsu, köken olarak Japon feodal dönemlerinin savaşçılarının sanatıdır. Ju-Jitsu, tarihsel süreç içerisinde 3 evreden geçtiği kabul edilmektedir. İlki bir milenyumdan daha eski zamanlara tarihlenen Klasik Dönem’dir. Bu dönemde Ju-Jitsu, seçkin  rütbeli askerlerin dışarıya kapalı olarak çalıştığı göğüs göğüse muharebe tekniklerinden oluşuyordu. Bu dönemi takiben Samurayların sanatı olarak bilinen geleneksel dönem başlar. Çok özel bir savaşçı kastı olan Samuray’lar, Ju-Jitsu’yu Budo(Savaş Yolu) felsefesi ile birleştirmiş, Ju-Jitsu’ya sanatsal, estetik ve etik değerler katmışlardır. Kendisi sürekli savaşa hazırda olsa, harp meydanlarından ziyade, derebeyleri  için  fedailik yapan samurayların elinde Ju-Jitsu’nun zirve yaptığını kabul etmemiz gerekir.

İnsanların bazı temayüllerle doğdukları söylenir. İçinde savaşçı bir ruh taşıyanlar için Samuray’ların yolu dayanılması zor bir çekiciliğe sahiptir.  Ölümle, yaşam arasında herhangi bir tercihte bulunmadan, ayrıca geçmişe ve gelecek endişesine kapılmadan,  geniş bir Şimdi’ki zaman algısıyla yaşayan samurayları anlamak modern insan için çetrefilli bir konudur. Modern yaşam tarzının tüm dünyaya egemen olmasıyla birlikte Ju-Jitsuda form değiştirmiş ve 3. Evre olan Modern Ju-Jitsu doğmuştur. Ju-Jitsu artık, sıradan insanların yapageldiği bir sanat&spor formunda çalışılmaya başlansada, tüm sağaltma çabalarına rağmen yinede bir savaş sanatıdır ve bu sanatta ileri noktalara ulaşanlarında samuray ruhu taşıdığını kabul etmemiz gerekir. Günümüz modern uygulamasıyla Ju-Jitsu, içerisinde silahlı ve silahsız hemen her tür tekniği barındıran, eğitimi uzun süren çok zengin bir mücadele sanatı hüviyetindedir.  Modern Ju Jitsu’yu; kaba kuvvete dayanmayan, rakibi vuruş, tutuş, fırlatma, bilek kilitleri ve kırış gibi tekniklerle etkisiz hale getirmeye çalışmak üzerine kurulu uzun ve çok tekrara dayanan bir savaş sanatı eğitimi olarak tanımlayabiliriz. Modern pratisyenler için çalışma şöyle açıklanabilir: rakibin atak yapmasıyla teknik başlar iki-üç saniye içinde rakibin etkisiz hale gelmesiyle sonlanır.

Gelenksel Ju-Jitsu döneminde Samurailer birer savaşçı oldukları kadar birer Stratejist olarakta anılırlardı. Ju-Jitsu’ya hakkını vererek çalışmalarını aksatmadan devam ettiren Modern Ju-Jitsu pratisyenleri içinde Stratejist ünvanı kullanılması yerinde olacaktır.

Etiminolojik olarak bakıldığında Ju-Jitsu iki kanjiden oluşur. Ju: yumuşaklık demektir ve Jitsu’da teknik anlamına gelir. Böylece kelimenin bire bir çevirisi yumuşaklık tekniği olmaktadır. Ancak, Ju-Jitsu uygulamalarından da anlaşılacağı üzere Ju-Jitsu kavramının anlattığı şudur:  Ju-Jitsu, kaba kuvvetin yerine, işlenmiş, daha  rafine ve zarif hale gelmiş bir gücün kullanımı için kullanılan bir adlandırmadır. Bu asla bir zayıflık olarak anlaşılmamalı; nezaketle zayıflık birbirine karıştırılmamalıdır. Bu tutum, gücün doğru kullanımı ile ilgilidir. Zira doğu felsefesinde zıtların uyumundan bahsedilir. Bu nedenle  savaşın vahşi yıkcılığı ve sürekli açığa çıkan kaba kuvvetin karşısında Ju-Jitsu dengeyi korumak için geliştirilmiş insana özgü eşsiz bir savaş sanatı ve bilimidir. O tıpkı vahşi bir atı sakinleştiren ve mutlak kontrolüne alan at terbiyecisi gibidir; at ya terbiye olacak ve sahibinin otoritesine boyun eğecek ya da boynundan olacaktır.

 

Modern Ju-Jitsu uygulayıcıları, olası tehtid senaryolarına karşı, kendi vücut fonksiyonlarını eğitirler. Böylece pratisyenler, olası bir mücadele sırasında doğru psikolojik tutum ve fiziksel tepkilerin verilmesini sağlmaya çalışırlar.Olası mücadele durum senaryoları, tekli ve çoklu saldırıları içerebilir. Ayrıca, muhtemel saldırılar aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşebilir:

Saldırılar, çeşitli ortamlarda gerçekleşebilir: ayakta, oturmuş halde, hareket kabiliyetinin kısıtlı olduğu mekanlar olarak; kalabalıkta, asansörde, takside, barda, ayrıca tenha alanlarda vuku bulabilir.

 • Saldırılar şu şekillerde gerçekleşebilir: Yumruk, tekme, kafa, diz-dirsek, tutma, çekme, itme, boğma, sarılma, v.b.
 • Silahlı saldırılar ise:  Zincir, sandalye, kesici ve delici aletler, kırık şişe, sopa, ateşli silahlar v.b.

Özetle, rakip(ler), silah(lar), ortam, mekan, mesafe, riskler ve fırsatlar.. Ju-Jitsu çalışmalarında olası tehtid durumlarına karşı, ortam farkındalığı geliştirilmeye çalışılır; stratejik mücadele tutumu geliştirilir ve düşünmeye fırsat olmayacağı varsayılarak kişinin kendini her durumda doğru tepkileri verebilir şekilde eğitmesi esas alınır.

Ju-Jitsu uygulayıcıları, yasacı toplumun kuralları çeçevesinde ayakta kalma sanatının inceliklerini öğrenmekte ve kendini eğitmektedir. Kendisine gücün doğru kullanımı olanağını tanıyan Ju-Jitsu geleneğine saygısı daimidir ve zengin içeriğe sahip bu eşsiz sanatı çalışırken haz almayı da ihmal etmez.

Genel olarak Ju-Jitsu kökenli  Ryu’larda çalışılan ortak Teknik Grupları’na aşağıda yer verilmiştir:

 •  Ukemi waza – Düşüşle ilgili teknikler
 •  Uke waza – Engelleme ile ilgili teknikler
 • Ude yedik waza – Vuruş’la ilgili teknikler
 • Ashi yedik waza – Tekme ile ilgili teknikler
 •  Nage waza – Atma / Atış’la ilgili teknikler
 • Kansetsu nage waza – Eklem kilitleriyle ilgili, atma teknikleri
 • Renraku ve Kaeshi waza – Atma/fırlatma kombinasyonlarını içeren teknikler
 • Sutemi waza – Fedaya dayalı atış teknikleri
 • Ne waza – Yer (dövüşüyle) ilgili teknikler
 • Kansetsu waza – Eklem kilitleme teknikleri
 • Ashi gatame waza – Bacak kilitleriyle ilgili teknikler
 • Sebone gatame waza – Omurga kilitleriyle ilgili teknikler
 • Yubi gatame waza – Parmak kilitleriyle ilgili teknikler
 • Ude gatame waza – Kol kilitleriyle ilgili teknikler
 • Hiza gatame waza – Diz kilitleriyle ilgili teknikler
 • Ashi kubi gatame waza – Ayak bileği kilitleriyle ilgili teknikler
 • Kubi gatame waza – Boyun kilitleriyle ilgili teknikler
 • Kata gatame waza – Omuz kilitleriyle ilgili teknikler
 • Te kubi waza – Bilek kilitleleriyle ilgili teknikler

Ayrıca,

 • Kırışla ilgili teknikler
 • Silahsızlandırma ile ilgili teknikler
 • Taşıma ile ilgili teknikler
 • Silahlı mücadele ile ilgili teknikler
 • Vital bölgelere yapılan atak teknikleri v.b sayılabilir…